Privacyverklaring

De Havebo Groep, gevestigd aan de Fornheselaan 118, 3734 GE Den Dolder, is mede namens haar werkmaatschappijen (Havebo Vloeren, Havebo Montage en Verbocon Engineering) en haar expeditiebedrijf in Zeewolde verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Havebo Groep
Fornheselaan 118
3734 GE Den Dolder
+31 30 228 06 13

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Havebo Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, bij het aanvragen van informatie, zoals productinformatie, een prijsopgave of projecttekening en bij het aangaan van een overeenkomst, zoals het afnemen van onze diensten en/of producten. Genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend, maar dienen slechts ter verduidelijking.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om met onze websites en/of diensten gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@havebogroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en grondslag gegevensverwerking

De Havebo Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Voor het verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Havebo Groep analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Zie ook onze verklaring ten aanzien van het gebruik van cookies.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Havebo Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 Jaar > Belastingdienst
Personalia > 7 Jaar > Belastingdienst
Adres > 7 Jaar > Belastingdienst
Enzovoorts > 7 Jaar > Belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Havebo Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Havebo Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.